Partner

Stowarzyszenie zajmuje się promocją turystyki oraz ochroną przyrody i kultury na Łużycach. W tym kontekście organizowane są wycieczki rowerowe z przewodnikiem i wycieczki przez wschodnie Dolne Łużyce i powiat Żary / dawniej Sorau.

Stowarzyszenie utrzymuje również bliskie kontakty z władzami lokalnymi w Niemczech i Polsce oraz przedsiębiorcami. Zachęca też i wspiera udział dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych do kontaktu z lokalną przyrodą i kulturą.